Omgevingsbeïnvloeding en monitoring bij bouw en infra

Verzakkingen, scheuren, fluctuerend grondwater of kapotte rioleringen. Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk die zorgen voor frustraties bij alle betrokken partijen. Om dit te voorkomen voert bbci Frijwijk meer dan 25 jaar bouwkundige en civieltechnische inspecties uit. Van risicoanalyses en metingen tot het maken van bouwkundige opnamen. Klantgericht, flexibel en kwalitatief.

bbci Frijwijk bv heeft al deze specialicaties in huis en zorgt voor een zorgvuldige begeleiding voor, tijdens en na een bouwproject.